STEM MEE
Alternatief Referendum
another e-mail doing the rounds
after the shameful debâumflexcle of the Slotverklaring's rejection


De eilandsraad heeft gesproken, de slotverklaring is afgewezen. Curaçao heeft zich daarmee zoals het er nu naar uitziet buitenspel geplaatst. Deze beslissing is op een democratische wijze tot stand gekomen. Curaçao heeft haar volksvertegenwoordiging gekozen en deze op haar beurt heeft de slotverklaring verworpen. De afgelopen weken hebben we verschillende belangengroepen en individuen standpunten zien innemen, zowel voor als tegen de slotverklaring. Objectief gezien leek de roep om een positieve beslissing vanuit de samenleving veruit de boventoon te voeren. Een kans uit miljoenen op weg naar nieuwe staatkundige verhoudingen verlost van een niet te dragen schuldenlast. Dat alles in de wetenschap dat we op een verantwoorde wijze met de nieuwe situatie om dienen te gaan. De eilandsraad heeft anders besloten; uit naam van het volk. Het volk, dat zijn wij. En wat denken wij nou echt van de slotverklaring.

24 uur lang wordt een alternatief referendum on-line gebracht. Op de site "slotverklaring" kunt u uw mening kenbaar maken.
Slotverklaring ja of nee. Wetenschappelijk onderbouwd is het niet. Vanaf donderdagmorgen 10 uur tot vrijdagmorgen 10 uur kunt u uw stem kenbaar maken. Daarna zal de uitslag bekend worden gemaakt via dezelfde site. Het resultaat zal worden aangeboden aan de eilandsraad.

Laat uw stem horen,

Maarten de Jong

maartendejong@wereldstage.com